TEMİZ ENERJİDE BİLGİ KİRLİLİĞİNE SON…!

Çanakkale ilinde yenilenebilir enerji sektörünün önemli yatırımcılarından biri olan Boylam Enerji, merkez ve Çan ilçe sınırları içerisinde yer alacak bir rüzgâr enerji tesisi kuruyor. Boylam Enerji, 27 türbinden oluşacak Saros Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında kamuoyunu bilgilendirerek akıllardaki soruları yanıtladı…

TEMİZ ENERJİDE BİLGİ KİRLİLİĞİNE SON…!
Yayınlama: 26.08.2020
6.309
A+
A-

Çanakkale ilinde yenilenebilir enerji sektörünün önemli yatırımcılarından biri olan Boylam Enerji, merkez ve Çan ilçe sınırları içerisinde yer alacak bir rüzgâr enerji tesisi kuruyor. Boylam Enerji, 27 türbinden oluşacak Saros Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında kamuoyunu bilgilendirerek akıllardaki soruları yanıtladı…

 

Küresel iklim değişikliği dünyanın en önemli çevre sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Atmosferde tutulan karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının oranının artmasıyla yaşanan sıcaklıklardaki yükseliş, özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle çevre dostu, yenilenebilir ve yeşil enerji olarak adlandırılan; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uygulama alanları artan Rüzgâr Enerji Santrallerinin önemi giderek daha da anlaşılıyor. Dünyanın sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde oluşturduğu çözüm ile rüzgâr enerjisi birçok kurum ve çevre platformu tarafından da destekleniyor.

 

Coğrafi yapısından kaynaklı 12 ay kesilmeyen rüzgarıyla farklı birçok RES firmasına ev sahipliği yapan Çanakkale bölgesi, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmede adeta liderlik ediyor. Bu kapsamda merkez ve Çan ilçe sınırları içerisinde bir sahada 27 türbinlik bir RES Projesini hayata geçirmeye hazırlanan Boylam Enerji şirketi de Çanakkale’ye yatırım yapıyor.

 

SAROS RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNE DAİR HER ŞEY….

 

Boylam Enerji, Çanakkale’de ki Saros Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesiyle Türkiye’nin rüzgâr enerji potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunarak enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr potansiyelinin değerlendirilmesi sonucu, temiz enerji üreterek fosil yakıt kaynaklı kirliliği engellemeyi hedefliyor. Projenin hem yapım hem de işletme aşamasında bölge ve ülke ekonomisi ile istihdama da ciddi katkıda bulunması bekleniyor.

 

Saros Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapan Boylam Enerji, akıllarda ki bir çok soru işaretini aydınlattı. İşte o açıklamadan satır başlıkları;

 

BORUSAN ENBW ENERJİ SADECE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI YAPMAKTADIR…

 

Borusan EnBW Enerji kuruluşundan bu yana çevreci, yenilikçi bakış açısı ile ülkemizin geleceğinin temiz enerji alt yapısını oluşturmak için sadece yenilenebilir enerji santralleri işletmekte ve yatırımları yapmaktadır. Saros RES projesi de Borusan EnBW Enerji’nin Türkiye’nin çeşitli illerinde olan rüzgâr enerji santrali yatırımlarından biridir.

 

SAROS RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ DOĞAL VE SOSYAL ÇEVREYLE UYUMLUDUR…

 

Saros Rüzgâr Enerji Santrali doğal ve sosyal çevreyle uyumlu olarak geliştirilmiş bir yenilebilir enerji santrali projesidir. Borusan EnBW Enerji Saros Rüzgar Enerji Santrali Projesi’ni geliştirirken projenin bir yenilenebilir enerji santrali olmasının rahatlığı ile davranmamış, tam aksine projenin çevresel ve sosyal etkilerini asgari düzeyde tutmak için çok büyük çaba göstermiştir. 138 MW’lık bir rüzgâr enerji santralinin sadece 27 adet türbinle kurulacak olması, arazi ihtiyacını önemli ölçüde azaltmıştır. Türbinler büyük oranda ağaçsız arazilerde, kullanılmayan şahıs arazilerinde, yerleşim bölgelerinden uzakta konumlandırılmıştır. Santralin nakliye ve servis yolları köylerin içinden geçmeyecek şekilde mümkün olan her yerde mevcut orman yolları üzerinde planlanmıştır.

 

BİYOÇEŞİTLİLİĞE HASSASİYET VE KATMA DEĞERLİ ÇALIŞMALAR…

 

Tüm yatırım dönemi boyunca sahadaki hayvan türlerinin korunması amacıyla tam zamanlı biyologlar sahada görevli olarak çalışmakta, hem kendileri önleyici tedbirleri uygulamakta hem de çalışanlara düzenli olarak eğitim vermektedir. Saros Rüzgar Enerji Santrali kuş göçlerinde yoğun olarak kullanılan bir bölgede değildir. Her göç mevsiminde kuş gözlemleri yapılarak sonuçlar değerlendirilmektedir. Bu gözlemlerin sonuçlarına göre de bu konuda herhangi bir olumsuz etki öngörülmemektedir. Endemik bitki türleri için, konusunda Türkiye’nin en değerli akademisyenleri görevlendirilmiştir. Bu akademisyenler endemik bitki türleri açısından Saros Rüzgar Santrali’nin olumsuz bir etkisi olmayacağını değerlendirmiş, proje sahası yakınlarında karşılaşılan endemik türlerin tohumlarının toplanarak Türkiye Tohum Bankası’na teslim edilmeleri, mevcut yerlerinde yeni ekimler yaparak bu türlerin yayılımının mevcut hallerine göre daha da artırılması için projeler takip etmektedir.

 

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR…

 

Tüm bu çalışmalar yapılırken hem ulusal mevzuat gereği Çevresel Etki Değerlendirme süreci işletilmiş, bu sürecin tüm gereklilikleri yerine getirilmiş ve hem de uluslararası standartlarda Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme çalışması yapılmıştır. Tüm çevre köylerin sakinleri ile görüşmeler, anket çalışmaları yapılmıştır. Herhangi bir olumsuz dönüş alınmamıştır. Buna ilaveten tüm çevre köylerin kamusal ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alınmakta, her köyde bu ihtiyaçları karşılama yönünde sosyal projeler hayata geçirilmektedir. Ayrıca projenin yakın çevresindeki köylerde ortak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması ve yenilenebilir enerji konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Güneş Enerji Sistemleri kurulması sosyal projesi geliştirilmektedir.

 

PROJENİN İNŞAATI SONRASI ETKİLENEN ARAZİ REHABİLİTE EDİLECEKTİR…

 

Her şeye rağmen büyük bir enerji projesinin yatırımı sırasında çevreye hiç etkisi olmaması mümkün değildir. Bu etki yukarıda anlatılan, planlama ve uygulama aşamasındaki önlemlerle minimize edileceği gibi, yatırımın son aşamasında da detaylı bir peyzaj onarım çalışması yapılarak türbin platformlarında ve yollarda yatırımdan etkilenen arazilerin çevresi eski doğal hallerine getirilmek için nebati toprak serimi, ağaçlandırma, çimlendirme ve doğal çevrenin rehabilitasyonu çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar bittiğinde Saros Rüzgar Enerji Santrali doğal çevreyle tam olarak uyumlu halde işletme aşamasına geçiş olacaktır.

 

RÜZGÂR TÜRBİNLERİ HİÇBİR KAYNAĞI TÜKETMEZ, HİÇBİR ATIK ÇIKARMAZ VE HİÇBİR SU KAYNAĞINI KİRLETMEZLER…

 

Tüm bu bilgilerin ışığında proje değerlendirilirken unutulmamalıdır ki, rüzgar türbinleri hiçbir kaynağı tüketmeyen ve hiçbir atık çıkarmayan tamamıyla çevreyle uyumlu enerji üreticileridir. Bu yenilenebilir enerji santralleri gelecekte yerlerine kurulacak veya halihazırda çalışan konvansiyonel, yenilenebilir olmayan eski teknoloji ve vizyonuyla yapılan enerji santrallerinin yerini alacaktır. Bu sayede sera gazı emisyonlarını engelleyerek (Saros RES Projesi devreye girdiğinde yılda yaklaşık 267.000 ton karbon salımını engelleyecektir.) dünyanın en büyük çevresel sorunu olan küresel ısınmanın önüne geçilmesine katkı sağlayacak ve hava kirliliğini engelleyecektir. Enerjide dışa bağımlılığımızı ve enerji kaynağı ithalat gereksinimimizi azaltacaktır. (Saros RES Projesi devreye girdiğinde doğal gaz ithalatımızı yılda yaklaşık 90 Milyon metreküpe karşılık 24 milyon ABD Doları mertebesinde azaltacaktır.) Böylelikle ülkemizin enerjide bağımsızlığının teminatı olacak ve ülkemizin temiz enerji geleceğini inşa edecektir.

 

SAROS PROJESİ ÜLKEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNÜ VE İSTİHDAMINI GELİŞTİRECEKTİR…

 

Saros Rüzgar Enerji Santrali’nde kullanılacak türbinlerin kuleleri ve kanatları Türkiye’de imal edilmektedir. İnşaat çalışmaları, türbinlerin montajları ve yıllarca sürecek operasyonları sırasındaki tamir ve bakımları yerli firmalarca sağlanacaktır. Bu özelliği ile Saros Rüzgar Enerji Santrali ülkemizin yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine katkı sağlayacak, ülkemizde ve Çanakkale’de istihdam yaratacak ve teknolojik gelişim sağlayacaktır.

Saros Rüzgâr Enerji Santrali Projesi’nin etkilerinin değerlendirilmesinde bu genel resim üzerinden bakılmalıdır.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş