BU KARARLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR..’

Koronavirüs (Covid-19) salgını gündemiyle Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ardından İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Kuruluda acil olarak bir araya geldi ve bir dizi karar aldı. Madde madde açıklanan o kararlar, işçi ve memurdan esnaf ve sade vatandaşa kadar herkesi yakından ilgilendiriyor…

BU KARARLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR..’
Yayınlama: 29.03.2020
15.108
A+
A-

Koronavirüs (Covid-19) salgını gündemiyle Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ardından İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Kuruluda acil olarak bir araya geldi ve bir dizi karar aldı. Madde madde açıklanan o kararlar, işçi ve memurdan esnaf ve sade vatandaşa kadar herkesi yakından ilgilendiriyor…

 

Coronavirüs gündemiyle en yoğun günlerini yaşayan Çanakkale Valiliğinde toplantıların biri bitiyor diğeri başlıyor. Dün hafta sonu tatili olmasına karşın üç toplantı birden gerçekleştirildi. Vali Tavlı başkanlığında ki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararları dün açıklamış ve şehirlerarası otobüs seferlerinin özel izin haricinde durdurulduğunu duyurmuştuk.

Aynı gün akşama kadar süren iki toplantı daha yapıldı ve İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ile İl İdare Kuruluda acil olarak toplandı. Her iki toplantı sonunda toplam 23 maddelik karar alınarak kamuoyuna açıklandı.

 

TÜM YETKİ VE SORUMLULUK VALİNİN OMUZLARINDA…

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı imzasıyla, Valilik Yazı İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinde ” İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.    

Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde… ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir” denildi ve kurul kararları açıklandı.

 

İL PANDEMİ KOORDİNASYON KURUL KARARI

1-İl merkezi ve ilçelerde pazar yerleri ile ilgili, diğer İlçelerden pazara gelen pazarcılar hakkında her türlü tedbiri almaya ilgili Belediye Başkanlıkları yetkili olduğundan konuyla ilgili alınan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve meri mevzuatın Belediye Başkanlıklarına vermiş olduğu görev ve yetkilerin ve tedbirlerin Belediye Başkanlıklarınca uygulanmasına.

2-Çanakkale il sınırları içerisinde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve her türlü işletmelerin personel giriş ve çıkışlarında gerekli sağlık tedbirlerini alması, sosyal izolasyona dikkat edilmesi ve faaliyetlerini aksatmayacak şekilde personel planlaması yapılarak esnek çalışma sistemine geçmesi.

3-Kolluk kuvvetlerince İlimize ana giriş noktalarında (Başta Gelibolu, Biga, Ayvacık ve Yenice yol kontrol ve arama noktaları olmak üzere) otobüs ve tüm araçlarda yapılan kontroller sırasında İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kontrollerinin yapılarak konuyla ilgili Bakanlık talimatları, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilik genel emirleri doğrultusunda uygulama yapılmasına.

4-İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin Cadde ve sokakların sabunlu su ile temizlenmesi için gerekli çalışmaları düzenli olarak yapılması ve çöplerin daha sık ve düzenli toplatılmasına.

5-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Pandemi planında belirtildiği şekilde psiko-sosyal destek hattının kurulmasına.

6-İlimizde pandemi kapsamında evinde gözlem altında bulunan vatandaşlarımızın İlçe Sağlık Müdürlüklerimizce takibinin yapılmasına, İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi halinde kolluk kuvvetlerinin öncelikle sivil personeli ile destek vermesine.

7-Başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere temel ihtiyaçlarını gidermek dışında zorunlu olmadıkça dışarı çıkması gerekmeyen tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları konusunda EVDE KAL kampanyasının aktif olarak duyurulması (Belediyeler, Muhtarlıklar, Müftülükler tarafından duyuru yapılması, vatandaşlara hizmet veren banka, market vb. işyerlerinin içerisinde ve dışarısında uyarı yapılması vb.), sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince, Belediye Zabıtalarınca, Muhtarlıklarca gerekli önlemlerin alınmasına, EVDE KAL kampanyasına ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ve yerel basın, yayın organlarınca destek verilmesi.

8-Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgileri gerekli takibin yapılması için başta en yakın sağlık birimleri olmak üzere, köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılması ve ihtiyaç halinde muhtarlıklara ve sağlık birimlerine kolluk kuvvetleri tarafından destek verilmesine.

9-Halen açık olan işyeri ve işletmelerde (Kuyumcu, Manav, PTT, Banka, Bankamatik önleri, Pastaneler, Konfeksiyon Mağazaları, Marketler vb.) sosyal mesafe ve izolasyon konusunda işyeri ve işletme sahiplerince gerekli tedbirlerin alınması, alınmaz ise kolluk kuvvetleri, Belediye zabıtaları ve üye olduğu meslek kuruluşları (Oda, Birlik, Dernek vb.) tarafından uyarılmalarına ve konuyla ilgili her türlü tedbirin alınmasına.

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

 

 

ÇANAKKALE İL İDARE KURULU KARARI…

İl İdare Kurulu, Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlarımızın en üst seviyede riayet etmeleri ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları hususu görüşülmek üzere Vali Orhan TAVLI Başkanlığında, İl İdare Kurulu Üyeleri ve İl Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının da katılımlarıyla toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

     

1- Çanakkaleli vatandaşlarımızın Çanakkale’de kalmaları ve Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması için bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlarımızın en üst seviyede riayet etmeleri esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararı ile sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden ya da ağır hastası olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde Çanakkale’de kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması il merkezi ve ilçelerde Valilik ve Kaymakamlıklarca kurulan Seyahat İzin Kurulunun izni ile gerçekleştirilmesine,

2- İller arası hareketliliğin en aza indirilmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı 28.03.2020 günü saat 17:00’den itibaren izne bağlanmıştır.

3-  İl, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan tedbirleri vatandaşlarımızın en üst seviyede riayet etmeleri ve zorunlu haller dışında sosyal hareketlilikten uzak durmaları ve bu hususta denetimlerin Kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler tarafından uygulanmasına,

4-  Otobüs terminalinde yolcu giriş ve çıkış kontrollerinin sağlanması için Seyahat İzin Kurulunun Kamu görevlisi başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Belediye Başkanlığı, Şoförler Odası ve Otogar Yetkilisinden oluşturulmasına, bu Kurul tarafından iller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların başvurularının değerlendirilerek uygun görülen talepler için seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde “Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine,     

5-  Seyahat İzin Kurulunca Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvuruların dikkate alınarak Otobüs Seferi Planlamasının yapılması ve ilgililere bilgi verilmesine,

6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlatılmasına,

7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listelerinin gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine,

8- Valiliklerce İlimize gelecekleri bildirilen yolcuların İl girişinde kontrollerinin gerçekleştirilmesi, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespiti halinde ilgili kişilerin 14 gün süre ile karantinaya alınması, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süre ile gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunun tebliğ yapılması ve alınan kararlara uyulup uyulmadığının ilgili kurumlarca koordineli olarak sürekli kontrol edilmesine,

9- Bu süreçte otogarda görev yapacak tüm personelin İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kontrolünün yapılmasına,   

10- Bu süreçte otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerine izin verilmemesine,

11- Açık tutulmasına izin verilen ticari işletme, şirket, fabrika vb. müesseselerde gerek çalışanların gerekse müşterilerin arasında sosyal mesafenin yeterince uygulanması noktasında işletme sahipleri ve varsa güvenlik görevlilerince tedbir alınmasına, 

12- Kolluk Kuvvetlerince, Yerel Yönetimlerce ve Muhtarlıklarca vatandaşlara kurallara uyulması ile ilgili uyarı anonslarının sıklıkla yapılmasına,

13- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personel ile esnek çalışma sistemine geçilmesine,

14- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza evde kalmaları konusunda getirilen tedbirlerin Kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve muhtarlıklar tarafından sıkı takip edilmesi, bu konuda il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından destek olunmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş