KİM BU MÜDÜRLER..!

Bizde usulsüzlük yok diyen GESTAŞ Genel Müdürünü Sayıştay yalanladı. Yayınlanan 2016 raporunda usule aykırı birçok uygulama kayıt altına alındı. Göreve getirilen çok sayıda müdürden, ne şirket yönetiminin nede yönetim kurulu başkanı valinin haberdar olmadığı belgelerle doğrulandı…

KİM BU MÜDÜRLER..!
Yayınlama: 22.01.2021
Düzenleme: 23.01.2023
10.524
A+
A-

Bizde usulsüzlük yok diyen GESTAŞ Genel Müdürünü Sayıştay yalanladı. Yayınlanan 2016 raporunda usule aykırı birçok uygulama kayıt altına alındı. Göreve getirilen çok sayıda müdürden, ne şirket yönetiminin nede yönetim kurulu başkanı valinin haberdar olmadığı belgelerle doğrulandı…

T.C. Sayıştay Başkanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi’ne bağlı GESTAŞ’a ait “2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” şirkette ki keyfi yönetimi gözler önüne serdi.

Kısa bir süre önce bizim dönemimizde usulsüzlük yok diyerek geçmiş dönemi suçlayan GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu’nun aksine, Sayıştay Müfettişleri tespit ettikleri gerçek durumu yansıtmayan bulguları ve Türk Ticaret Kanununa aykırı uygulamaları tek tek kamuoyu ile paylaştı.

GESTAŞ’DA ELİNİ SALLASAN MÜDÜRE DEĞİYOR…

2015 yılı kadar çok fazla detaylandırılmasa da 2016 raporunda bazı dikkat çekici ayrıntılar göze çarptı. Raporda özellikle uzun süredir dillendirilen müdürlük atamalarına ilişkin eleştiri ve tepkileri haklı çıkaran ciddi tespitler yapıldı.

GESTAŞ’da başta müdürlük olmak üzere işe alma, atama ve kıdem artışlarının işe göre değil kişilere! göre liyakatten yoksun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin kamuoyunda sert eleştiriler yapılıyordu. Şirkete kuruluşundan bu yana başarıyla hizmet eden bir çok personel ya işten çıkarılıyor yada mobbing uygulanarak baskıyla istifaya zorlandığı iddia ediliyordu. Bu kişilerin yerine ise yakınlık! derecelerine göre Çanakkale dışından kişiler yerleştirildiği ileri sürülüyordu.

Kritik önem arz eden bu müdürlük atamaları Sayıştay Raporlarına da yansıdı. Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olarak yönetim kurulunun onayı olmaksızın Genel Müdür tarafından müdür atamaları yapıldığı tespit edildi ve rapora kayıt düşülerek belgelendi.

O MÜDÜRLERDEN VALİNİN BİLE HABERİ YOK..!

Sayıştay Raporuna giren söz konusu bu müdürlerden sadece GESTAŞ yönetim kurulu üyelerinin değil şirketin en yetkili ismi olan yönetim kurulu başkanı Vali Orhan Tavlı’nın da haberdar olmadığı öğrenildi.

Raporda konuya ilişkin olarak; “GESTAŞ TTK’ya tabi bir Anonim Şirket olup, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un görevleri, şirket faaliyetleri, çalışma usul ve esasları, denetimi, tutulması gereken belgeler Kanun’da ayrıntılı açıklanmıştır. Bulguda belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu Kararı alınmaksızın Genel Müdür tarafından acil gerekçesi ile müdür ataması yapılması TTK hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir” notu düşüldü.

VALİ TAVLI’YA SIFAT VERİLMİŞ FAKAT YETKİ VERİLMEMİŞ…!

Vali Orhan Tavlı ile ilgili olarak Sayıştay Raporuna yansıyan diğer önemli bir ayrıntı ise GESTAŞ’ın yeni yönetim kurulu başkanı olduktan sonra yasal süresi içinde kanuni temsilci olarak tescilinin yapılmadığının belirlenmesi oldu. Daha açık bir ifadeyle söz konusu dönemde Vali Tavlı’ya sıfat verilmiş fakat yetki verilmemiş. Bu durum, kanuni temsilci olarak tescillenerek yetkilendirilmediği süre içerisinde Vali Orhan Tavlı’nı GESTAŞ yönetim kurulu başkanı sıfatıyla aldığı her kararı ve attığı her imzayı yok hükmünde sayıyor.

Öte yandan aynı şekilde yeni yönetim kurulu imza sirkülerinin süresinde yayımlanmadığı tespit edildi. Elde edilen bulgu ışığında Sayıştay müfettişlerince raporda; ”Üçüncü kişilere karşı GESTAŞ’ın temsilini gösteren Şirket İmza Sirkülerinin yayımlanmasında gerek TTK gerekse Ticaret Sicil Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen yasal süreler uygulanmamıştır” denildi.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON ŞEMASI DARMADAĞIN OLMUŞ..!

Sayıştay Müfettişlerince gerçekleştirilen inceleme sonucunda elde edilen diğer bir bulgu ise; GESTAŞ’ın şirket organizasyon şeması’nın yönetim kurulu kararı alınmaksızın TTK hükmüne aykırı olarak değiştirilmesi oldu. Müfettişler bu olumsuzluk için; “GESTAŞ TTK’ya tabi bir Anonim Şirket olup, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un görevleri, şirket faaliyetleri, çalışma usul ve esasları, denetimi, tutulması gereken belgeler Kanun’da ayrıntılı açıklanmıştır. Bulguda belirtildiği gibi, Şirketin Organizasyon yapısının Yönetim Kurulu Kararı alınmaksızın değiştirilmesi, basiretli tüccarın TTK hükümlerine uygun davranmasının da gerektiği ilkesine aykırıdır” dedi.

GRUP MÜDÜRLERİ ATAYIP İMZA YETKİSİ VERMİŞ..!

2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre GESTAŞ’ın değiştirilen organizasyon şeması, imza yetkilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesine yol açmış. 6102 sayılı TTK’nun 365 inci maddesinde, anonim şirketin yönetim kurulu tarafından yönetilip, temsil olunacağı hükmü getirilmesine karşın GESTAŞ’ta grup müdürleri atanmış ve imza yetkisi tanınmış.

Sayıştay Müfettişleri, TTK hükümlerine aykırılık teşkil eden uygulamaya ilişkin olarak ise; “TTK’nun 375 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, ‘Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları’ Yönetim Kurulu’nun devredilemez görev ve yetkilerindendir. Bu yetkinin Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile GESTAŞ Genel Müdürü’ne devredilmesi ve bunun sonucunda grup müdürleri dahil bütün müdürlerin Şirket Genel Müdürü tarafından atanmaları mümkün değildir” dedi.

 

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş